Paramedische Praktijk Vandaag | Oefentherapie Cesar

Telefoon: 073-2032475
Email: info@praktijkvandaag.com

Praktische informatie

Bij deze informeren wij u over wettelijke bepalingen en regels die in onze praktijk van toepassing zijn

Identiteitsbewijs meenemen bij eerste afspraak

Op basis van de huidige zorgverzekeringswet dient u zich op de eerste afspraak te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze identificatieplicht is ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan. Uw Oefentherapeut neemt de gegevens van uw identiteitsbewijs over in het behandeldossier.

Handdoek

Om hygiënische redenen verzoeken wij u een badhanddoek mee te nemen naar de behandelingen.

Afspraak afzeggen

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de Oefentherapeut zich het recht voor de geplande behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Nota’s

Als u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent voor Oefentherapie ontvangt u nadat u het maximum van uw aanvullende verzekering heeft bereikt een nota. De tarieven kunt u vinden op onze website.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw therapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Naast uw behandelend Oefentherapeut hebben ook de collega's binnen Praktijk Vandaag en eventuele stagaires toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.