Paramedische Praktijk Vandaag | Oefentherapie Cesar

Telefoon: 073-2032475
Email: info@praktijkvandaag.com

Vergoeding Oefentherapie Cesar

De vergoedingen zijn per zorgverzekering verschillend. Bijna alle verzekeraars vergoeden Oefentherapie Cesar geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket.

Praktijk Vandaag heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Iedere zorgverzekeraar werkt met zijn eigen vergoedingstelsel. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen hoeveel u (nog) vergoed krijgt. Laat u goed informeren zodat u weet waar u aan toe bent. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen die de zorgverzekeraar vergoed worden direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of niet meer vanuit uw verzekering vergoed krijgt, dienen behandelingen contant per behandeling betaald te worden. De meest actuele informatie over welke vergoeding voor u nog beschikbaar is dit kalenderjaar, krijgt u van uw eigen zorgverzekeraar.

NB: een vergoeding vanuit het aanvullende pakket heeft geen invloed op het verplichte eigen risico. Kijk voor eenoverzicht van de vergoedingen voor Oefentherapie Cesar op de website van Independer.

PRIJSLIJST Oefentherapie Cesar per 1 januari 2019 per behandeling per persoon

Individuele zitting Oefentherapie Cesar *€ 30,00
Niet nagekomen afspraak **€ 22,50
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek *€ 49,00
Screening, intake en onderzoek (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie)
€ 41,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 40,00
Behandeling aan huis *€ 42,00
Behandeling in een instelling of inrichting *€ 35,25
Instructie/overleg ouders van de patiënt *€ 31,00
Verslaglegging naar instanties ***
€ 60,00
Telefonisch consult€ 12,50
Groepstherapie (bedrag per persoon) *

Voor een groep van 2 personen

Voor een groep van 3 personen

Voor een groep van 4 personen

Voor een groep van 5 tot 10 personen


€ 22,60

€ 17,60

€ 13,80

€ 11,20


* Deze bedragen worden gerekend indien u geen aanvullende verzekering heeft, of de maximale vergoeding daarvan verbruikt is.

** Dit bedrag wordt gerekend wanneer u verzuimt aanwezig te zijn of wanneer u verzuimt 24u voor aanvang van de geplande behandeling af te bellen. In de gereserveerde tijd kan geen andere patiënt ingepland worden.

*** Onder instanties worden o.a. verstaan: ARBO-diensten, Schadeverzekeraars, etc.