Paramedische Praktijk Vandaag | Oefentherapie Cesar

Telefoon: 073-2032475
Email: info@praktijkvandaag.com

Vergoeding Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar wordt vooral vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed.

Vergoeding vanuit de basisverzekering geldt voor chronische patiënten (aandoening vermeld op chronisch lijst van VWS, ook wel “lijst Borst”) en patiënten < 18 jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar specifieke informatie omtrent de vergoedingen, dit kan per zorgverzekering en aanvullend pakket verschillen. Let op: vraag specifiek naar “oefentherapie Cesar”. De meest actuele informatie over welke vergoeding voor u nog beschikbaar is dit kalenderjaar, krijgt u van uw eigen zorgverzekeraar.

De vergoedingen zijn per zorgverzekering verschillend. Bijna alle verzekeraars vergoeden Oefentherapie Cesar geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket.

Praktijk Vandaag heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

NB: een vergoeding vanuit het aanvullende pakket heeft geen invloed op het verplichte eigen risico.

PRIJSLIJST Oefentherapie Cesar

per 1 januari 2020

per behandeling per persoon

Individuele zitting Oefentherapie Cesar *€ 31,00
Niet nagekomen afspraak **€ 22,50
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek *€ 50,00
Screening, intake en onderzoek (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie)
€ 42,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 42,00
Behandeling aan huis *€ 42,00
Behandeling in een instelling of inrichting *€ 42,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt *€ 31,50
Verslaglegging naar instanties ***
€ 65,00
Telefonisch consult€ 12,50* Deze bedragen worden gerekend indien u geen aanvullende verzekering heeft, of de maximale vergoeding daarvan verbruikt is.

** Dit bedrag wordt gerekend wanneer u verzuimt aanwezig te zijn of wanneer u verzuimt 24u voor aanvang van de geplande behandeling af te bellen. In de gereserveerde tijd kan geen andere patiënt ingepland worden.

*** Onder instanties worden o.a. verstaan: ARBO-diensten, Schadeverzekeraars, etc.