Paramedische Praktijk Vandaag | Oefentherapie Cesar

Telefoon: 073-2032475
Email: info@praktijkvandaag.com

Voor wie

Oefentherapeut Cesar is geschikt voor iedereen die zelf grip wil hebben op zijn/haar klachten.
De Oefentherapeut Cesar onderzoekt en bekijkt samen met u hoe u beweegt. U krijgt inzicht in eigen handelen gericht op activiteiten uit het dagelijks leven. Door positieve ervaring, herhaling en training kunnen nieuwe houdingen en bewegingskeuzes eigen gemaakt worden. Dit wordt toepasbaar gemaakt in situaties die voor u van belang zijn.

Ook voor kinderen
Oefentherapie Cesar is toegankelijk voor alle leeftijden. Bij kinderen is het belangrijk om houdingsafwijkingen te voorkomen of zo minimaal mogelijk te houden. Zeker tijdens groeispurten kan hierop veel positieve invloed worden uitgeoefend. Meest bekende houdingsafwijking is een “versterkte kyfose", deze is te herkennen aan de naar voor gebogen, kromme rug. “De scoliose" dat is een 'S-bocht', deze is onder andere te herkennen aan de zijdelingse rompverschuiving met scheefstaande schouders.

Ook voor senioren
Wanneer u merkt dat u steeds minder in beweging komt en daar niet tevreden mee bent, kan de Oefentherapeut Cesar begeleiding geven. De Oefentherapeut Cesar analyseert met u wat de drempel is en kijkt naar wat de bewegingsmogelijkheden zijn. Inzicht en oefeningen kunnen weer voldoende vertrouwen geven om passende bewegings- en/of sportactiviteiten (weer) op te pakken.

Spanningsklachten
Klachten die samen gaan met stress zoals een burn-out of depressie lijden er toe dat u op lange termijn geen zin of energie heeft in alledaagse activiteiten. Moeheid en slaapproblemen spelen op. Met behulp van ontspanningsoefeningen wordt de mogelijkheid gecreëerd om lichamelijke en emotionele reacties te leren herkennen. Het herkennen van deze reacties is nodig om grenzen te kunnen stellen. De concentratie-oefeningen zijn gericht op alledaagse activiteiten en helpen weer om deze activiteiten op te pakken. Wanneer concentratie oefeningen goed lukken, geeft dit de mogelijkheid tot meer rust in het brein en het lichaam, hierdoor zal het slapen weer toenemen.